Αρχική Προφίλ Πιστοποιήσεις Προϊόντα Δημοσιεύσεις Πελάτες Σύνδεσμοι Επικοινωνία
Εργαστήριο Χημικών – Φυσικών Δοκιμών & Ελέγχου Ποιότητας
Καλώς ήλθατε στο Ανεξάρτητο Χημικό Εργαστήριο – ICLab.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Μονωτικά Έλαια Μ/Σ
 • Λιπαντικά
 • Καύσιμα
 • Νερά
 • Υγρά Απόβλητα
 • Τρόφιμα
 • Μέταλλα
 • Αέρια σε πίεση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ Μ/Σ
 • DGA*
 • PCBs*
 • Φουρανικές ενώσεις*
 • PAHs (PCA)
 • DBDS*
 • Διαβρωτικό Θείο*
 • Passivators*
 • FTIR* (Φάσματα Υπερύθρου)
 • ISO 4406
 • BDV*
 • Υγρασία*
 • Διεπιφανειακή Τάση*
 • Αριθμό Οξέων*
 • Oxidation Inhibitors*
 • Color*
 • Viscosity*
 • Viscosity Index*
 • Density*
* Διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2015

ΑΛΛΑ

 • Υδράργυρος*(Hg)
 • Βαρέα μέταλλα
 • FTIR (Φάσματα Υπερύθρου)
 • Συστάσεις Αερίων
 • K270 / ΔΚ
 • Karl Fischer (coulo)
 • Brookfield
 • Air Release
 • Δείκτης Διάθλασης (RI)
 • Flash Point
 • Κινηματικό Ιξώδες
 • Φάσματα UV-Vis
 • CFPP
 • BOD
 • COD
 • Αλκοολικός Βαθμός
 • Επίπεδο καθαρότητας ελαίων, κατά ISO 4406 & SAE AS4059.
 • MPC
 • Ultra Centrifuge
 

ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
Copyright © 2001-2021  I.C.Lab